برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 Measuring Black Carbon: sources, influence of meteorology and relevance from the local to the global scale
1395-11-12 11:00-15:00
مرکز همایش های بین المللی رازی 40
دانشجویان 1,500,000 ریال
7 Dr. Griša Močnik
2 Formation and Source apportionment of aerosols with a focus on the carbonaceous fraction
1395-11-13 10:30-16:00
مرکز همایش های بین المللی رازی 40
دانشجویان 1,500,000 ریال
6 Dr. Andre S.H. Prevot
3 اصول مدلسازی صوت و آموزش نرم افزار بزرگراهی TNM
1395-11-12 11:00-15:00
مرکز همایش های بین المللی رازی 40
دانشجویان 1,500,000 ریال
2 دکتر مصطفی کلهر
4 تحلیل کیفی و کمی آلاینده های هوا
1395-11-13 11:00-16:00
مرکز همایش های بین المللی رازی 40
دانشجویان 1,500,000 ریال
5 دکتر مجید کرمانی مهندس محسن دولتی
5 آنالیز هوا با استفاده از دستگاه اسپکترومتری جرمی (آئروسل-اسپکترومتری جرمی)
1395-11-13 11:00-16:00
مرکز همایش های بین المللی رازی 40
0 ریال
1 دکتر علیرضا قاسم پور
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.