دانشجویان علاقمند به همکاری در کمیته دانشجویی همایش می توانند با شماره تلفن 09132903665 جناب آقای طاهری (دبیر کمیته دانشجویی) و یا با دبیرخانه همایش تماس حاصل نمایند.