تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات
1395-11-02
تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات

ضمن تشکر از توجه و عنایت دانشجویان، اساتید محترم به پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، بدینوسیله به اطلاع می رساند نتایج داوری مقالات، بزودی در وب سایت همایش اعلام گردیده و اطلاع رسانی در مورد ثبت نام، به نحوه شایسته ای به اطلاع نویسندگان گرامی خواهد رسید. 

دبیرخانه همایش