خانواده شریف
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه نام متقاضی لوگو
غرفه های نمایشگاه نقشه / کروکی
غرفه شماره 1 12 نقشه / کروکی شرکت دانش بنیان توسعه سلامت سینا
غرفه شماره 2 12 نقشه / کروکی شرکت مهندسی فناوری ذرات احسان تک
غرفه شماره 3 12 نقشه / کروکی پیام‌رسان «بله»
غرفه شماره 4 غرفه درجه B 12 نقشه / کروکی آرتا ویژن آوا
غرفه شماره 5 غرفه درجه B 12 نقشه / کروکی فن‌آورد
غرفه شماره 6 غرفه درجه B 12 نقشه / کروکی تیم امنیتی آرش
غرفه شماره 7 غرفه درجه B 12 نقشه / کروکی زیست تجهیز شریف
غرفه شماره 8 غرفه درجه B 12 نقشه / کروکی طرح و توسعه پرتو انرژی ایرانیان
غرفه شماره 9 غرفه درجه B 12 نقشه / کروکی فرابرد شبکه
غرفه شماره 10 غرفه درجه B 12 نقشه / کروکی شرکت آپادانا سرام
غرفه شماره 11 غرفه درجه B 12 نقشه / کروکی شرکت آپادانا سرام
غرفه شماره 12 غرفه درجه B 12 نقشه / کروکی شرکت دانش بنیان نمایه پرتو آشا
غرفه شماره 13 غرفه درجه B 12 نقشه / کروکی پداسیس(دانش بنیان) - تجهیزات پیشرفته کمک حرکتی و توانبخشی
غرفه شماره 14 غرفه درجه B 12 نقشه / کروکی توسعه فناوری شمیم شریف
غرفه شماره 15 غرفه درجه B 12 نقشه / کروکی شرکت رایان سازه
غرفه شماره 16 غرفه درجه B 12 نقشه / کروکی EVTech
غرفه شماره 17 غرفه درجه B 12 نقشه / کروکی شرکت نورا تار هوشمند
غرفه شماره 18 غرفه درجه B 12 نقشه / کروکی سرویس ذخیره سازی ابری کلود
غرفه شماره 19 غرفه درجه B 12 نقشه / کروکی کورة بستر سیال
غرفه شماره 20 غرفه درجه B 12 نقشه / کروکی
غرفه شماره 22 12 موسسه آموززش و تحقیقات جهانگردی طبیعت
غرفه شماره 23 12 شرکت مهندسی سپهر دور کاو
غرفه شماره 24 12 شرکت توسعه ماشینها پیشرفته شریف (توماپیش)
غرفه شماره 25 12 شرکت مبتکران انرژی گستر آرتین
غرفه شماره 26 12 شرکت کارنو ایده آل آرمان
غرفه شماره 27 12 تکتا خوردگی شریف( دانش بنیان)
غرفه شماره 28 12 نقشه / کروکی پارسا پلیمر شریف
غرفه شماره 29 12 نقشه / کروکی مجازی‌ساز یوتاب
غرفه شماره 31-30 24 نقشه / کروکی شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)
غرفه شماره 32 غرفه درجه A 12 نقشه / کروکی مهندسین مشاور ناموران
غرفه شماره 33 12 هسته های فناور مرکز کارآفرینی
غرفه شماره 33-40 96 مرکز رشد دانشگاه شریف
غرفه شماره 41 12 توسعه راهکارهای فنی دانا ترفند
غرفه شماره 42 12 نقشه / کروکی شرکت توسعه فناوری شریف سولار
غرفه شماره 43 12 نقشه / کروکی شرکت قاصدک سامانه
غرفه شماره 44 12 نقشه / کروکی شریف ویزا
غرفه شماره 45 12 نقشه / کروکی مکتب‌خونه
غرفه شماره 46 12 نقشه / کروکی رسانه اجتماعی تلیار، درگاه هوشمند صوتی تلسا
غرفه شماره 47 12 نقشه / کروکی زیر ساخت مرکز داده ارم
غرفه شماره 48 12 نقشه / کروکی CETEC
غرفه شماره 49 12 نقشه / کروکی رهنوردان هلیای آسمان
غرفه شماره 50 12 نقشه / کروکی شرکت دادوستد بازار جهان
غرفه شماره 51 12 نقشه / کروکی ترابرنت
غرفه شماره 52 12 نقشه / کروکی پند آزما ( پویا نانو دانش آزما)